Helseminister Bent Høie: Jeg lytter heller til pasientene


Helseminister Bent Høie: Jeg lytter heller til pasientene

PSYKIATRI: Professor Tor Ketil Larsen mener han vet hva som er til pasientenes beste. Jeg lytter heller til pasientene og fagfolkene som taler på vegne av dem.