Helsedepartementet dropper forslag om tvangsisolering


Helsedepartementet dropper forslag om tvangsisolering

Helsedepartementet går ikke videre med forslaget om å endre smittevernloven slik at flere sykehjem kan tvangsisolere pasienter med covid-19.