Helgelandssykehuset delte usladdede kreftrapporter med PR-byrå


Helgelandssykehuset delte usladdede kreftrapporter med PR-byrå

Helgelandssykehuset delte usladdede rapporter om tarmkreftkirurgien i sykehuset med et PR-byrå før innholdet ble gjort kjent for fagmiljøene.
Les mer om: