Hele støyoppgjøret på Ørland koster 1,5 milliarder kroner


Hele støyoppgjøret på Ørland koster 1,5 milliarder kroner

Støytiltak inne på flystasjonen, innløsning av boliger i rød støysone, sanering av innløste boliger i rød sone, grunnerverv og støytiltak i gul sone koster til sammen 1,54 milliarder kroner.
Les mer om: