Hareides eneste sjanse


Hareides eneste sjanse

Det politiske Norge skjelver og svetter. Åpne politiske prosesser skaper usikkerhet og minsker kontrollen, skriver John Olav Egeland.
Les mer om: