Hareide vil at noen skal få kjøre fortere på motorveien


Hareide vil at noen skal få kjøre fortere på motorveien

Målet er å få bort trafikkfarlige situasjoner,