Har funnet flere varianter av bakterien som sto bak Europas første pest-pandemi


Har funnet flere varianter av bakterien som sto bak Europas første pest-pandemi

Varianter av bakterien som senere skulle forårsake Svartedauden herjet Europa mellom år 541 og 750. Den fikk navnet Den justitianske pesten.
Les mer om: