Har du lyst til å låne penger for å kjøpe aksjer?


Har du lyst til å låne penger for å kjøpe aksjer?

Da bør du lese dette først.