Har brukt 40 millioner på utvikling:- Vi gir oss ikke og anker saken


Har brukt 40 millioner på utvikling:- Vi gir oss ikke og anker saken

(FAUSKE) Wenberg Fiskeoppdrett trodde de ville få utviklingskonsesjon, og totalt er 40 millioner kroner brukt på utviklingen av ny semi-lukket merd. Men Fiskeridirektoratet har nå skrotet prosjektet.