Har bestemt seg(pluss)


Har bestemt seg(pluss)

Senterpartiet og Fremskrittspartiet ønsker å opprettholde dagens ungdomsskolestruktur i Indre Fosen.