- Hans nye flamme er fire år yngre enn datteren


- Hans nye flamme er fire år yngre enn datteren

Det skal ha vært Katie Holms som ønsket ut av forholdet med Jamie Foxx.