Halvparten av oss frykter utenlandske vogntog


Halvparten av oss frykter utenlandske vogntog

Enkelte steder er det grunn til å frykte tungtransporten, mener stortingsrepresentant. Samtidig viser statistikken at utenlandske tungtransportsjåfører står for kun 1,76 prosent av dødsulykkene.