Halverer utslipp tilsvarende 500.000 biler


Halverer utslipp tilsvarende 500.000 biler

Med ny teknologi har industribedriften redusert utslipp med 1500 tonn. Nå tas den nye teknologien ut i verden.