Høyt sykefravær blant 14.700 Nav-ansatte


Høyt sykefravær blant 14.700 Nav-ansatte

Sykefraværet blant Nav-ansatte ligger over gjennomsnittet i Norge. Stor arbeidsbelastning og rollekonflikt er utfordringer i etaten, ifølge intern undersøkelse. – Gir grunn til bekymring, mener hovedverneombudet.
Les mer om: