Høyt blodtrykk-grepet som reduserer demens-faren


Høyt blodtrykk-grepet som reduserer demens-faren

Nyere studier viser hvordan du kan forhindre mild kognitiv svikt og demens, og hvilke risikofaktorer som er sentrale.