Høyre viser til Stovner skole: - Alle skoler skulle vært like heldige som Stovner


Høyre viser til Stovner skole: - Alle skoler skulle vært like heldige som Stovner

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)- Jeg skulle ønske alle skoler kunne være like gode som Stovner og Sinsen skoler. Vi må lære av de skolene som har fått det til. - De grepene Stovner og Sinsen har tatt, er de grepene byråden vil fjerne, forklarer Saida Begum.Statsminister Erna Solberg og Høyres ordførerkandidat i Oslo, Saida Begum, var onsdag på besøk på Sinsen skole. I Oslo er det nemlig Sinsen og Stovner skole som gjorde det best på de nasjonale prøvene for 5. klassinger i 2018, og en ny rapport om skolebidrag viser at de samme skolene er best på løfte sine elever faglig. Elevene ble testet i basisfagene matte, engelsk og norsk, og over 60pst.  av elevene i 5. klasse på Stovner havnet innenfor «Nivå 3», det høyeste nivået, i samtlige av de tre fagene. Statsminister Erna Solberg og Saida Begum var på Sinsen skole for å se hvordan skolehverdagen der er, men hadde også tid til å snakke om Stovner skole.- Vi ser at de skolene som leverer de beste resultatene har en god ledelse. De har lærere som ser den enkelte elev, og satser på grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning, og de kartlegger og måler hva elevene kan så de kan sette inn riktige tiltak i tide, dersom det er nødvendig, smiler Begum.Har gjort en god jobb På Sinsen skole snakket både statsministeren og Begum om hvordan mestring på skolen var med på å gi et godt grunnlag i livet. Men samtidig er de klare på at det ikke er tykkelsen på foreldrenes lommebok som avgjør hvilken utdannelse barna får.- Det er helt avgjørende for at alle barn skal ha de samme mulighetene til å oppnå sine drømmer og til å bli det de vil. - Jeg er stolt over den fantastiske jobben rektorene og lærerne gjør på både Stovner og Sinsen skole. De kom inn på skoler som i utgangspunktet ikke hadde så gode resultater, men de har bygd opp et godt profesjonsfellesskap med lærere som satser veldig på den faglige progresjonen til hver enkelt elev.  - Det er like viktig å løfte hver enkelt elev fra nivå en til nivå to, som det er fra nivå to til tre, det gir resultater, forklarer Begum. Hun var blant annet på Stovner i desember for å gratulere skolen med resultatene fra de nasjonale prøvene. Begum mener Stovner skole er en god «rollemodell» i Osloskolen.- Hele Osloskolen kan lære mer av Stovner skole. De gjør det bra på skolebidragsindikatoren, som forteller hvordan de løfter elevene faglig, og de er også landets beste på nasjonale prøver. Med den elevsammensetningen de har på skolen, har de gjort en imponerende jobb med sine elever. - Høyre er desperate  Solberg og Begum kom med en kraftsalve mot byrådet. Høyre har, ifølge dem selv, kartlagt «hvilke radikale feiltrinn byrådet har gjort i Oslo-skolen de fire siste årene» og frykter disse feilskjærene kan ødelegge utviklingen i Oslo-skolen, og de gode resultatene Stovner og Sinsen kan vise til, dersom nåværende byråd, med Ap og SV  i spissen, vinner høstens valg og får fortsette med sin politikk. Høyre mener blant annet at byrådets politikk vil bety at foreldres lommebøker avgjør hvor eleven får skoleplass. De kritiserer også byråd for oppvekst, Inga Marte Thorkildsen (SV), og mener byråden prøver å avvikle systematikk og timeplanen i skolehverdagen. Påstanden om demontering av Oslo-skolen falt i dårlig i jord hos Thorkildsen.- Jeg syns det er et useriøst og desperat valgkamputspill. - Solberg og Begum besøker en skole som nyter godt av ressursfordelingen som Høyre selv stemte mot. - Sinsen er en av mange skoler i Oslo som har fått mange ressurser fordi vi ønsker å ta hensyn til sosiale forskjeller og det elevene har med seg av bagasje.Thorkildsen mener også at Høyres tolkning av SVs planer for timeplanen er feil.- Jeg mener at dagens fag og timeplan med minuttstyring av alt man skal i gjennom er gammeldags. Men det er et nasjonalt spørsmål, og vi har ingen mulighet til å gjøre noe med dette i Oslo. At Høyre bruker det som eksempel på «demontering av Oslo-skolen» viser bare hvor desperate de er om dagen, avslutter Thorkildsen.