Høyesterett avgjør langdryg erstatningssak


Høyesterett avgjør langdryg erstatningssak

SANDNES: Høyesteretts ankeutvalg vil se på anken fra Sandnes kommune i erstatningssaken om eiendommen til ekteparet Gunn og Torgrim Knutsen ved Vagleskogen ved godsterminalen.