Høyere dødsrate hos covid-19-pasienter med forhøyet blodsukker


Høyere dødsrate hos covid-19-pasienter med forhøyet blodsukker

Kinesiske forskere har funnet sammenheng mellom høyt blodsukker og dødsfall som følge av infeksjon av SARS-CoV-2 – selv om pasientene ikke nødvendigvis hadde diabetes.
Les mer om: