Høy lønn ga relativt hardere smell ved permittering i fjor


Høy lønn ga relativt hardere smell ved permittering i fjor

Familier med lave inntekter kom relativt bedre ut ved permitteringene enn de som tjener mye.