Håper én injeksjon kan redusere risikoen for hjerteinfarkt dramatisk


Håper én injeksjon kan redusere risikoen for hjerteinfarkt dramatisk

Leger håper å teste genterapi som skal gi permanent beskyttelse mot hjerteinfarkt, på mennesker i løpet av de neste tre årene.