Håp om normalisering mellom Qatar og arabiske naboland


Håp om normalisering mellom Qatar og arabiske naboland

Kuwait melder om fruktbare samtaler for å få slutt på striden mellom Qatar og fire arabiske naboland.
Les mer om: