Håkan redder æren


Håkan redder æren

Håkan Hellström nærmer seg sitt gamle jeg når «Rampljus» kompletteres.