Guvernører motsetter seg Trumps trusler om militærbruk


Guvernører motsetter seg Trumps trusler om militærbruk

President Donald Trump møter motstand etter å ha truet med å mobilisere det amerikanske forsvaret hvis ikke landets guvernører får kontroll på demonstrasjonene.