Guvernør i Florida foreslår politi på hver skole


Guvernør i Florida foreslår politi på hver skole

Den republikanske guvernøren i Florida går inn for at hver skole i staten skal få en øremerket politibetjent som regelmessig skal inspisere skoleområdet.
Les mer om: