Guldvog om R-eksplosjon


Guldvog om R-eksplosjon

Reproduksjonstallet har steget fra 0,88 til 1,26 i Norge. Det kan tyde på at epidemien i Norge vil øke.
Les mer om: