Grunneigarar tapte i Høgsterett


Grunneigarar tapte i Høgsterett

At Erna kallar seg bergensar, er noko alle veit, men veit du kva dei frå Stavanger, Asker, Volda og Karasjok kallar seg sjølve?