Gro Harlem Brundtland følte seg sviktet av Einar Førde


Gro Harlem Brundtland følte seg sviktet av Einar Førde

Kampen om hvor den nye hovedflyplassen skulle ligge på Østlandet splittet ikke bare den norske befolkningen. Striden skapte også vondt blod innad i Arbeiderpartiet.