Gressbrann på Herregårdssletta i Larvik – var i ferd med å spre seg