Grønt lys til legemiddel mot atopisk eksem


Grønt lys til legemiddel mot atopisk eksem

Beslutningsforum for nye metoder sier ja til nytt legemiddel til behandling av atopisk eksem, også kjent som barneeksem.