Grønt lys til gudstjenester for strømming


Grønt lys til gudstjenester for strømming

Menigheter får til tross for koronarestriksjonene i og ved Oslo samle et fåtall personer for å lage gudstjenester for strømming søndag.
Les mer om: