Grønt lys for Cardona i Senatet


Grønt lys for Cardona i Senatet

Senatet i USA har bekreftet Miguel Cardona som Joe Biden-administrasjonens nye utdanningsminister.
Les mer om: