God helse = likestilling


God helse = likestilling

Likestilling kan ikke oppnås uten tilgang til et godt helsetilbud.