Gledelig nyhet til deg som elsker kaffe


Gledelig nyhet til deg som elsker kaffe

Norge er blant de nasjonene i verden som drikker mest kaffe. Samtidig forskes det også mye på kaffens effekt. En fersk doktorgrad ved UiT Norges arktiske universitet avkrefter nå påstander om at kaffe er kreftfremkallende.
Les mer om: