Glatte veier i store deler av landet


Glatte veier i store deler av landet

Det har tirsdag vært glatte veier mange steder i landet. Det har ført til en rekke trafikkuhell, men det er foreløpig ikke meldt om alvorlige personskader.