Gjer store inngrep - har ingen plan for å rydde opp


Gjer store inngrep - har ingen plan for å rydde opp

NVE sier de ikke har tid til å følge opp, til tross for at det har vært et krav om dette siden 2001.