Gjensidige anker flomskadekrav til Høyesterett


Gjensidige anker flomskadekrav til Høyesterett

Gjensidige anker lagmannsrettsdommen som påla selskapet å betale for skadene på et hus i Gudbrandsdalen som ble totalskadd i flom for andre gang i 2013.