- Gjør stor skade


- Gjør stor skade

Carola slår tilbake mot eksmannens bok.