Gjør slutt på sidemålsgalskapen


Gjør slutt på sidemålsgalskapen

Den har vart i over hundre år. Ny læreplan i sidemål er ei hellig ku.