- Gjør regnestykket helt annerledes


- Gjør regnestykket helt annerledes

Det er flere årsaker til at svenskekongen nå har bestemt seg for at fem av barnebarna ikke lenger tilhører kongehuset.