GitHub skal lagre repoene i minst tusen år med norsk teknologi