Gigantunderskudd og verdinedskriving for Norske Skog(pluss)


Gigantunderskudd og verdinedskriving for Norske Skog(pluss)

Norske Skog Skogn AS oppnådde i 2017 et ordinært resultat før skatt på minus 523,1 million kroner, og styret foretok en verdinedskriving på 387 millioner.