Gigantprosjekt i fjellheimen: Første mast på kraftledning fra Sauda til Lysebotn


Gigantprosjekt i fjellheimen: Første mast på kraftledning fra Sauda til Lysebotn

250 nye master skal settes opp i fjellet mellom Sauda og Lysebotn de neste årene. Den første er på plass. Prosjektet i Vestre korridor koster nesten 7 milliarder kroner.
Les mer om: