Gigantfusjon godkjent, alt klart for rederiet Solstad Farstad


Gigantfusjon godkjent, alt klart for rederiet Solstad Farstad

Konkurransetilsynet godkjenner sammenslåingen av Farstad Shipping, Solstad og Deep Sea Supply. Rederiet blir blant de største i verden.