Genial skildring av meningstomme jobber


Genial skildring av meningstomme jobber

Anders N. Kvammen får fram det absurde i tidens jag etter jobb.
Les mer om: