Generasjon lockdown


Generasjon lockdown

Globalt falt sysselsettingen blant ungdom med 8,7 prosent i 2020, mens det tilsvarende tallet for voksne var 3,7…