Gen-redigerte svin immune mot dyr sykdom


Gen-redigerte svin immune mot dyr sykdom

Forskere har endret på genene til forsøksdyr, og gjort dem immune mot PRRS-viruset som koster svinebønder enorme summer verden rundt.
Les mer om: