Gards prosjekt har vekket stor internasjonal oppmerksomhet: – Mange blir inspirert av det vi gjør