Gabriella Larsson


Gabriella Larsson

Gabriella Larsson har klimaangst og jobber i Statnett. Der kjører de et prosjekt for å få mennesker og digitalisering til å henge sammen.
Les mer om: