Går til valg på garanti om lærlingeplass: Frykter at folk forsvinner ut av distriktet fordi de ikke får fullført utdanningen


Går til valg på garanti om lærlingeplass: Frykter at folk forsvinner ut av distriktet fordi de ikke får fullført utdanningen

(NB: Dette kan være en forkortet versjon av teksten uten tilleggsinnhold som faktabokser, bilder, videoer og mer. Vennligst besøk nettsiden for å lese komplett innhold.)- Fauske kommune tar kun inn en lærling som barne og ungdomsarbeider, og derfor har jeg sett meg nødt til å søke i Bodø hvor de tar inn langt flere, sier Victoria Andal. Hun er nestleder i Fauske AUF og står på kommunelisten til Arbeiderpartiet foran valget. Men nå kan hun måtte flytte eller pendle ut av kommunen på daglig basis.- Mange føler seg presset til å flytte bort før de er klar for det, nettopp fordi de ikke får lærlingeplass. For mange kan valget bli å ta påbygging i Bodø, sier Andal.Ikke bra Sammen med AUFs generalsekretær Sindre Lysø (23) og leder i Nordland AUF Sander Delp Horn (21) har hun pratet med elever på Fauske videregående skole om utfordringene mange møter når de skal skaffe seg fagbrev. Valgkampen er i gang, og garanti om lærlingeplass er den store saken for ungdomspartiet. I NORDLAND. Generalsekretær i AUF Sindre Lysø er offensiv på vegne av Arbeiderpartiet, og har satt i gang valgkampen. Han har vært på Fauske for å snakke med unge velgere om garantiordning for å sikre yrkesskoleelever lærlingeplass. Foto: Tarjei Abelsen - Mange av elevene på yrkesfag er glad for at vi ser den utfordringen mangel på lærlingeplass utgjør, og er glad for at vi tar den utfordringen på alvor, sier Lysø.Han syns situasjonen er uholdbar slik det er nå.- Vi har utrolig mange jobber som skal gjøres og vi trenger høyt kvalifiserte håndverkere, og da kan vi ikke ha det slik at du er ferdig med to år på skolebenken uten mulighet til å fullføre utdanningen gjennom lærlingetiden, sier Lysø.Investering Det jobbes allerede tett mellom næringslivet og de videregående skolene mange steder for å dimensjonere skolesystemet etter behovet i arbeidslivet. Likevel er mangelen på lærlingeplasser prekær mange steder, og Lysø mener det offentlige må ta et større ansvar.- Mange offentlige arbeidsplasser er alt for dårlig på å ta inn lærlinger, nå mener vi at tiden er inne for å tvinge dem til å ta det ansvaret, sier Lysø. Det er i stor grad kommunene som må ta det ansvaret mener generalsekretæren, som er at området har hatt for dårlig prioritet over tid. Konsekvensen er at vi ser en dupp i søkertallene til yrkesfag.Han mener det er åpenbart viktig for kommunene selv.- En konsekvens av for få plasser kan være fraflytting. Det handler om å investere i lokalsamfunnet eller ikke, sier Lysø.Mange for dårlig Sander Delp Horn mener fylkeskommunen gjør mye bra, men at mange kommuner i Nordland ikke er flinke nok. - Alle kommunene i fylket må bli bedre. Det er feil at elevene skal kjenne på at de ikke får fullføre utdannelsen som de de har begynt på, sier Horn.Et annet tiltak som generalsekretæren mener kan være med å bidra til å unngå problemet, er å stille krav om at alle selskaper som skal levere til kommunen - må ta inn lærlinger. - Det er lov å stille krav til dem som skal få levere varer og tjenester, sier Lysø.Dyrt Victoria Andal ser mørkt på det om hun må begynne å pendle til Bodø fra høsten. - 220 kroner tur/retur er veldig dyrt og det er tungt å pendle, sier Andal.Noe valg ser hun ikke at hun har. - Det er vanskelig nok å få jobb med fagbrev, sier Andal.Hun mener det er særdeles viktig for kommunen.-Jeg frykter at folk flytter herfra.