Fylkesmann Knut Storberget leder TV-aksjonen Innlandet


Fylkesmann Knut Storberget leder TV-aksjonen Innlandet

Knut Storberget leder TV-aksjonen for første gang, i tillegg er det også første gang TV-aksjonen har en felles fylkesaksjonskomite for Innlandet.
Les mer om: